Статут ЗДО № 34

/Files/images/20180208111141.jpg І.Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 34 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Дошкільний заклад) є правонаступником державного комунального закладу дитячих ясел-садка № 34 комбінованого типу Комінтернівського району міста Харкова.

1.2. Засновником Дошкільного закладу є Харківська міська рада (далі – Засновник).

Дошкільний заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

Дошкільний заклад утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів закладу.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.3. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник).

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, наказами Департаменту освіти Харківської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Дошкільний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи Дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.6. Головною метою Дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

1.7. Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8. Дошкільний заклад діє у межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та цим Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організацію медичної допомоги;

- відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованців;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між Дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами встановлюються відповідно до положень чинного законодавства.

1.11. Найменування Дошкільного закладу:

Повна назва українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 34 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».

Скорочена назва українською мовою:

КЗ «ДНЗ № 34».

Повна назва російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) № 34 КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

Скорочена назва російською мовою:

КУ «ДУУ № 34».

Кiлькiсть переглядiв: 548