Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною старшою Кіріченко Валентиною Михайлівною, яка має середню спеціальну освіту, стаж роботи 32 роки.

№з/п Зміст роботи

Термін

Відповідальний

При­мітки

Організаційна робота
1. Своєчасне оформлення документації на дітей, що поступають в заклад дошкільної освіти або вибувають з нього. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Складання плану заходів щодо зниження захворюваності дітей ЗДО на 2018/2019 навчальний рік. Вересень 2018 Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Поповнення матеріальної бази медичного кабінету необхідним обладнання. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Проведення щомісячного планування роботи лікаря та старшої медичної сестри. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
5. Участь у п’яти­хвилинках і нарадах у дитячій поліклініці. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Здійснення правильного ведення історії розвитку дитини і профілактичних карток. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
7. Участь у педрадах, на яких виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей. 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
8. Проведення нарад з питань стану здоров’я та фізичного розвитку, захворюваності дітей із вадами опорно – рухового апарату з вихователями спеціалізованих груп, практичним психологом . 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
9. Аналіз стану захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом закладу дошкільної освіти. 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
10. Участь у батьківських зборах. 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М., вихователі
11. Складання річного звіту про стан захворюваності дітей в ЗДО. 1 раз на півріччя Сестра медична старша Кіріченко В.М.
12. Проведення поглибленого огляду дітей спеціалістами з поліклініки. Лютий 2018 Сестра медична старша Кіріченко В.М.
13. Підготовка форми 86-к для дітей, які йдуть до школи. Травень 2019 Сестра медична старша Кіріченко В.М.
14. Контроль за своєчасним проходженням медичного огляду, флюорографії співробітниками закладу. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
15. Контроль за зовнішнім виглядом дітей і працівників закладу. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
16. Здійснення ведення ділової документації старшою медичною сестрою та лікарем-педіатром згідно інструкцій. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
17. Контроль за збереженням продуктів відповідно до санітарних вимог, термінів їх реалізації, технологією приготування їжі. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
18. Контроль за веденням екранів здоров’я, загартовуючих процедур в усіх вікових групах, листів адаптації дошкільників. 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
19. Постійне здійснення медико-педа­гогіч­ного контролю за проведенням занять з розділу «Виховуємо здорову дитину». Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.; вихователь-методист Мороз В.М.
Лікувально-профілактична робота
1. Проведення поглиблених оглядів дітей: від 1 до 3 років; від 3 до 7 років. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Проведення антропометричних вимірювань дітей. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спе­ціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом). 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Проведення профілактичних оглядів у всіх вікових групах. Двічі на рік Сестра медична старша Кіріченко В.М., вихователі
5. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків. Двічі на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. 1 раз на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
7. Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
8. Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
9. Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготуван­ня їжі та кулінарною обробкою продуктів. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
10. Участь у складанні перспективного і щоденного меню. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
11. Перевірка якості приготованої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
12. Підрахунок калорійності, а також солей і співвідношення інгредієнтів у раціоні хар­чування дітей. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
13. Контроль за закладкою продуктів. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
14. Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
15. Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики проведення цього процесу. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
16. Своєчасний патронат дітей, які захворіли, на дому. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
17. Лікарський контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього освітнього процесу. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
18. Контроль за забезпеченістю аптеки необхідними ліками та медичними інструментами. Постійно Старша медсестра Кіріченко В.М.
19. Здійснення педіатричного огляду дітей диспансерної групи та дошкільників, що часто хворіють. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
20. Оцінювання фізичного розвитку дітей, контроль за виконанням нормативів державного тестування з фізичної культури дітьми старшої групи. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.; вихователь-методист Мороз В.М., вихователі
21. Регулярне ведення журналу здоров’я. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
22. Здійснення огляду дітей після хвороби. Протягом року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
23. Здійснення контролю за проведенням загартовуючих процедур. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей
1. Забезпечення дотримання норм активності рухової діяльності дітей – 50 %, тривалості періоду неспання впродовж дня (з них 70 % за рахунок організованих форм фізичного виховання). Постійно Директор ЗДО Мірошниченко Н.В. Сестра медична старша Кіріченко В.М., вихователь - методист Мороз В.М.
2. Відстеження за забезпеченням необхідного тренувального ефекту занять з фізкультури. Особливу увагу приділяти дотриманню санітарно-гігієнічних норм на заняттях з розділу «Зростаємо дужими», що проводяться в спортзалі або на спортивному майданчику закладу дошкільної освіти. Постійно Вихователь-методист, Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Контроль за дотриманням рухового режиму згідно форм роботи з дітьми, передбачених програмою: - заняття з фізкультури; - ранкова гімнастика; - гімнастика пробудження; - рухливі ігри; - фізкультхвилинки, фізкультпаузи, пішохідні переходи; - спортивні свята та розваги, змагання; - «Днi здоров’я». Постійно Вихователь-методист Мороз В.М., Сестра медична старша Кіріченко В.М., вихователі, муз. Керівники, інструктор з фізичної культури Козак Н.А.
Оздоровчо-загартовуючі заходи
1. Забезпечення відповідних санітарно-гігієнічні умов утримання дітей в закладу дошкільної освіти. Упродовж року Директор ЗДО Мірошниченко Н.В. Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
2. Забезпечення в приміщеннях усіх груп закладі дошкільної освіти повітряно-теплового режиму за рахунок суворого дотримання графіків провітрювання. Упродовж року Директор ЗДО Мірошниченко Н.В. Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
3. Проведення ранкового прийому дітей на свіжому повітрі (окрім періодів карантину). Упродовж року Вихователі всіх вікових груп, Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
4. Загартування дітей прохолодним повітрям при проведенні ранкової гімнастики, одяганні дітей після сну (1-2 хвилини). Упродовж року Вихователі всіх вікових груп, Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
5. Використання традиційних та нетрадиційних методів загартування дітей. Упродовж року Вихователі всіх вікових груп, Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
6. Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди. Серпень-вересень, травень-червень Вихователь-методист Мороз В.М.
7. Проведення до початку оздоровчого періоду поглибленого огляду дітей (з повною антропометрією), планування плану оздоровчих заходів. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.,
8. Початок роботи фітовітальні згідно рекомендацій лікаря-педіатра районної дитячої поліклініки. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
9. Складання раціонального режиму відвідування фітовітальні дітьми різних вікових груп. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
10. Проведення у фітовітальні профілактичних заходів щодо зниження ризику захворюваності на ГРВІ в осінньо-зимовий період з дітьми різних вікових згідно рекомендація лікаря- педіатра. Упродовж року Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Протиепідемічна робота
1. Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Проведення планового обстеження всього персоналу та дітей на кишкову паличку. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторни­ми захворюваннями. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
5. Контроль по групах за прийомом дітей вранці. Постійно Вихователі, Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Контроль за строками проходження персоналом мед­огляду. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
7. На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
8. Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
9. Контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Прийом дитини після перенесеного захворювання тільки за наявності в неї відповідної документації із СЕС та довідки про проведення лікування. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
10. Своєчасна організація сезонної профілактики епідемічного гепатиту в дітей. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
11. Своєчасне проведення тубдіагностики. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
12. Ведення обліку інфекційних захворювань і проведення комплексних протиепідемічних заходів у разі виявлення хворих дітей. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
13. Систематичне проведення роботи щодо профілактики проявів гострих шлунково-кишкових захворювань, харчових отруєнь. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
14. Регулярне проведення оглядів дітей на педикульоз та захворювання шкіри. Постійно Старша медсестра Кіріченко В.М.
15. Проведення профілактичних щеплень згідно плану. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Санітарно-гігієнічна робота
1. Здійснення суворого контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, прийом, дезрежим тощо) під час карантину. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Суворе дотримання санітарно-гігієніч­ного режиму утримання ЗДО. Постійно Завідувач ДНЗ Мірошниченко Н.В. Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків закладу дошкільної освіти. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Контроль за дотриманням норм повітряно-температурного режиму. Щоденно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
5. Контроль за виконанням співробітни­ками правил особистої гігієни. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
7. Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу. Двічі на місяць Сестра медична старша Кіріченко В.М.
8. Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, дотриманням правил миття та дезінфекції посуду в групах. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
9. Контроль за виконанням санітарних вимог (термометрія, ранковий прийом, прийом дітей після хвороби, дезрежим тощо) під час щоденного функціонування закладу дошкільної освіти. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
10. Контроль за виконанням проведення режимних моментів в ЗДО (режиму дня, питного режиму, режиму провітрюван­ня приміщень тощо) згідно віку дітей.­­ Постійно Директор ЗДО Мірошниченко Н.В. вихователь-методист Мороз В.М. Сестра медична старша Кіріченко В.М.
11. Контроль за харчуванням дітей у закладі дошкільної освіти, а саме: - складати перспективне меню (на 10 діб); - забезпечувати виконання натуральних норм продуктів, колоражу; - виконувати припис лікаря щодо організації дієтичного харчування дошкільників; - забезпечувати додаткове харчування під час літнього оздоровчого періоду, а також дітям-чорнобильцям, інвалідам тощо. Постійно Директор ЗДО Мірошниченко Н.В., Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Санітарно-просвітницька робота
1. Здійснення попереднього патронату дітей, які невдовзі відвідуватимуть дитячий садок, на дому. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Проведення бесід і лекцій для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних захворювань. Проведення тематичних вечорів запитань і відповідей. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Знайомство персоналу та батьків з наявною просвітницькою літературою та літературою щодо профілактики різних інфекційних захворювань. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед персоналу та батьків по запобіганню інфекційних захворювань, ГЕКЗ, харчових та інших отруєнь тощо, дотриманню правил особистої гігієни. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
5. Підвищення кваліфікації медичних працівників. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Проведення прийому заліків по сані­тар­ному мінімуму з своєчасним офор­млен­ням протоколу. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Робота лікаря і медичної сестри з диспансерною групою дітей
1. Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
2. Введення елементів коригуючої гімна­стики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушен­ням осанки, сколіозом, плоскосто­пістю. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
3. Зобов’язати вихователів після денного сну робити вправи для дітей з метою попередження пло­скостопості, для чого викори­стовувати масажні ролики, ручні масажери, а також проводити ходьбу дітей по ковдрі, на яку нашили ґудзики. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
4. Організація дієтичного харчування дітей із захворюваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря - педіатра. Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
5. Обов’язковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ними закладу дошкільної освіти. 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
6. Аналіз захворюваності дітей диспансерної групи, складання плану заходів щодо підвищення ефективності проведеної роботи згідно отриманих результатів . 1 раз на квартал Сестра медична старша Кіріченко В.М.
7. Підготовка інформації для батьків з тем: · адаптація дошкільників до режиму закладі дошкільної освіти в залежності від віку та стану здоров’я; · профілактика сезонних захворювань дошкільників вдома; · належний режим дитини вдома ; · попередження порушення постави дитини; · повноцінне харчування дошкільни ків вдома згідно віку; · дієтичне харчування дітей з особливими потребами; · профілактика плоскостопості та викревлень хребта ; · загартування дітей в дома в залежності відпори року; · проведення оздоровчо-профілактич- ної роботи з дошкільниками вдома згідно порад лікаря-педіатра. Упродовж року 1раз на квартал Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Сестра медична старша Кіріченко В.М.
8. Проведення інгаляції з лікарськими травами, олією евкаліпту й піхти для дітей, які часто хворіють на ГРЗ за порадами лікаря-педіатра. Упродовж року за потребою Сестра медична старша Кіріченко В.М.
Кiлькiсть переглядiв: 157