В садочку розпочався літній оздоровчий період.

/Files/images/1228611597_1207753796_shutterstock-10962.jpg

Методичні рекомендації

1. Діяльність закладів дошкільної освіти улітній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичоку процесі різних видів дитячої діяльності.

2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо.

3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами.

4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно

5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування:

- комплексів ранкової гімнастики;

- комплексів гімнастики після денного сну;

- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);

- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення)

6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування:

- фізичного;

- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття);

- пізнавального (в тому числі і природничі);

- мовленнєвого

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).

9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми:

- бесіди;

- індивідуальна робота;

- спостереження;

- дидактичні ігри;

- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);

- конструктивно-будівельні ігри;

- трудові доручення, чергування;

- самостійна діяльність;

- робота із прищеплення навичок самообслуговування.

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри:- сюжетно-рольові;

- конструктивно-будівельні;

- драматизації, театралізації;

- дидактичні словесні;

- з іграшками, предметами, картинками;

- настільно-друковані;

- інтелектуальні;

- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах);

- ігри з водою і піском.

10. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);

- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;

- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;

- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;

- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;

- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру;

дитячі концерти;

фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

11. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей:- правил дорожнього руху;

- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми;

- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі;

- правил користування електричними і газовими приладами;

- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

/Files/images/-11-638.jpg

ЧЕРВЕНЬ

– Я відкриваю двері в літо,
Де теплим сонечком зігріто
Повітря, небо, землю, води,
Де все росте і плодородить.

Й мені дістанеться роботи:
Лише встигай бур’ян полоти
І проганяти без перерви
З плодів жуків, пташок і черви.

ЛИПЕНЬ

Від спеки можна закипіти.
Я ж в холодочку не лежу.
Що брат не встигне доробити,
Те я йому допоможу.

Цвітуть довкола густо липи
І бджоли мед несуть в село...
Узимку чаю з цвітом випий –
Простуди – наче й не було!

СЕРПЕНЬ

Я – завершальний місяць літа.
Мені в цей час – не заважай.
Не можу й хвильки відпочити –
Спішу зібрати урожай.

Колись жита серпом косили,
Від того й Серпнем звуть мене.
Тепер комбайни мчать стосилі,
Їх дядько Серп не дожене.

Кiлькiсть переглядiв: 566