Педагог закладу дошкільної освіти зобов’язаний:

1.1. Забезпечувати всебічний розвиток особистості відповідно до вимог «Базового компонента» та Закону України «Про дошкільну освіту».

1.2. Здійснювати освітній процес відповідно до державних, авторських програм, затверджених або рекомендованих Міністерством освіти і науки України, визначених для роботи у закладі дошкільної освіти.

1.3. Впроваджувати систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізації, педагогіці, співпраці, національної культури і традиціях.

1.4. Створювати відповідно до віку дітей розвивальне середовище, яке сприяє їх фізичному та психічному розвиткові.

1.5. Планувати, організовувати, здійснювати педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини, творчо використовувати передовий педагогічний досвід, досягнення педагогічної науки.

1.6. Реалізувати індивідуальний підхід до вихованців, вивчати, враховувати та сприяти розвиткові їх особистісних здібностей та обдарувань.

1.7. Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я дітей, пропагуванню здорового способу життя, щомісяця проводити аналіз захворюваності дітей груп.

1.8. Виконувати вимоги лікаря та медсестри, пов’язані з охороною і зміцненням здоров’я дітей та інформувати їх про зміни у стані здоров’я дітей під час занять, ігор та денного сну.

1.9. Вести документацію групи відповідно до «Інструкції про ділову документацію в закладах дошкільної освіти».

1.10. Вести групову та індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у закладі дошкільної освіти та сім’ї.

1.11. Брати участь у роботі педради закладу дошкільної освіти, методичних об’єднаннях міста, постійно підвищувати свою фахову майстерність.

1.12. Своєчасно проходити медичний огляд.

1.13. Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії та гігієни, проходити інструктаж з питань охорони праці згідно з чинним законодавством України.

1.14. Проходити курси підвищення кваліфікації раз на п’ять років та атестуватись у порядку, встановленому законодавством.

1.15. Працювати відповідно до режиму роботи закладу дошкільної освтіи.

1.16. Планувати свою роботу відповідно до річного плану, щомісячних календарних планів.

1.17. Сприяти отриманню та у разі потреби передачі необхідної інформації з питань виховання.

1.18. Готувати і надавати у відповідний термін потрібну ділову документацію і звітність згідно підпорядкування.

1.19. Вчасно повідомляти керівництво про свою хворобу або іншу причину невиходу на роботу.

Педагог має право:

2.1. На всі соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Звертатися до органів державної влади та суду для захисту своїх трудових прав.

2.3. Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов’язків.

2.4. На безпечні умови праці, регулярний медичний огляд, на проходження інструктажів.

2.5. На своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації.

Кiлькiсть переглядiв: 459