Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – http://www.rada.gov.ua/const/const1.htm

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 р. - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2704-191

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-XІІІ –http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

Про дошкільну освіту: Закон України №2628-III, із змінами від 19 грудня 2006 р. –http://www.osvita.org.ua/pravo/law_01/

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 –http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1663&Itemid=1302

Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 –http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=23

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 –http://www.mon.gov.ua/education/average

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV –http://dnop.com.ua/dnaop/act9448.htm?cats=Розділ

II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 -http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0146-01

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2018 р. № 628

Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 -http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.738.0

Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 -http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm

Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 -http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 -http://www.uazakon.com/document/fpart97/idx97686.htm

Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 -http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 -http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 -http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 -http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm

Державний стандарт початкової загальної освіти -www.mon.gov.ua/laws/_1717.doc

Розділ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 грудня 2000 р. № 78

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380

Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781

Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 р. № 847

Розділ V. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128.

Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 р. №1/9-86

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2005 р. № 204

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458

Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзії та спеціальних групах закладів дошкільної освіти" від 01.04.2019 № 423

Розділ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2001 р. № 447Розділ

VII. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38

Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. № 383/239/131

Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564

Розділ VIII. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р.№ 563

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльність учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти" від 26.12.2017 № 1669

Наказ Міністерства освіти і науки від 22.11.2017 № 1514 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємства, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України)

"Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

"Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівниками під час роботи з екраними пристроями" від 14.02.2018 № 207

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 1/9-240 "Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року"

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 1/9-331 "Щодо організації заходів безпеки в місцях перебування дітей дошкільного віку, учнів та студентів"

Про постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2004 р. № 918

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329

Розпорядження від 13 січня 2010 р. №82-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки"Розділ

IX. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ
Розділ X. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 31

Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455

Про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346

Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118

Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів

Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096

Положення про батьківський комітет

Кiлькiсть переглядiв: 464