Методична робота в ЗДО № 34 «Барвінок» будується на основі державних нормативних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньої роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти), навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу, напрямків діяльності педагогів.

Методична робота в ЗДО направлена на:


- створення науково – методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
- організацію системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;
- впровадження в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду;
- вивчення стану організації освітнього процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;
- вивчення рівня знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
- організацію освітнього процесу, інформаційно - просвітницької роботи серед батьків вихованців з питань розвитку, виховання та навчання дітей.
Планування методичної роботи нашого закладу відображено у річному плані роботи в розділах «Методична робота з кадрами» та «Робота методичного кабінету».
Кiлькiсть переглядiв: 591