Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй та народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь, навичок, необхідних для навчання в школі;

- прищеплення навичок здорового способу життя;

- відновлення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Мова освітнього процесу - державна
Кiлькiсть переглядiв: 534