Структура 2020 / 2021 навчального року

Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес відповідно до Закону України "Про освіту", «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти України, Указу президента України від 13.10.2015 №580/2015 " Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 --2020 роки".

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (2628-14)і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

Мова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти - українська.

Пріоритетні завдання в роботі закладу дошкільної освіти:

- організація фізкультурно - оздоровчої і лікувальної роботи в закладі дошкільної освіти через використання традиційних та нетрадиційних форм фізкультурно - оздоровчої роботи та ознайомлення дітей з правилами та нормами безпечної поведінки у довкіллі.

- формування у дітей дошкільного віку основ національної культури та розвитку в них громадянських почуттів шляхом вивчення народних традицій.

- розвивати мовлення дітей в усіх його аспектах з метою забезпечення всебічної мовленнєвої активності шляхом пізнання народного фольклору.

У 2020/2021 навчальному році організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти здійснюється за програмою «Дитина», схваленою листом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 №1/11-16163 та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2012 №604.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року, закінчується – 31 травня 2021 року.

Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2021 року.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-ти денний навчальний тиждень. Режим роботи груп: 9 год.: 10 груп (2 - ясла, 8 – садок); 10,5 год - 1 група: 12 год.: немає.

Тривалість занять становить: · групи раннього віку – 10 хв., · групи молодшого дошкільного віку: 15 хв.(групи 4 р.ж.), 20 хв.(групи 5 р.ж.), · групи старшого дошкільного віку – 25 хв. Тривалість перерв між заняттями: 10-15 хвилин.

Кiлькiсть переглядiв: 525